GDPR предназначен за уеб сайт, онлайн магазин, сайт за обяви, форум и блог

5/5 (1)

WebPr предоставя бърз и евтин начин с които вашия уеб сайт да бъде в съответствие с изискванията на GDPR!

 

WebPr предоставя ефективен инструмент, с които уеб сайтът ви да бъде в съответствие с новите изисквания на Европейския Съюз, като разбира се за всеки един уеб сайт са приложими различни функции. Ние работим с всички системи за онлайн магазини, уеб сайтове, портали, блогове, форуми и сайтове за обяви.

Не се притеснявайте от нищо и оставете всичко на нас. Ние ще анализираме сайта и ще проследим от какво има нужда, ще добавим необходимите нови функционалности и съответните текстове в сайта ви.

Какво представлява GDPR регламента?

 

GDPR или General Data Protection Regulation е Регламент (EС) 2016/679 — Европейски регламент за защита на личните данни или ЕРЗД – защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на лични данни.

Какво е предназначението на GDPR регламента?

 

Регламентът дава възможност на жителите на Европейския съюз (ЕС) да контролират личните си данни. Друго преимущество, което  идва с него е модернизирането и уеднаквяването на правилата, позволяващи на фирмите да снижат бюрокрацията и да засилят доверието  си към потребителите.

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е част от пакет с реформи за защита на данните на ЕС, заедно с директивата за защита на данните за полицията и органите на правната система.

Кога да очакваме да влезе в сила GDPR и кога уеб сайта ми трябва да е завършен?

 

GDPR влиза в сила на 25 май 2018 година. Всеки един уеб сайт или платформа да трябва да бъде готова на 26-ти Май 2018
Какво е необходимо да извършат притежателите на уеб сайтовете, за да отговарят на GDPR регламента?

Притежателите на всички видове уеб сайтове е необходимо да извършат дадени промени по уеб сайтовете си, за да отговарят на изискванията на GDPR.

Каква е цената на GDPR услугите за моя уеб сайта?

За да приведен уеб сайта ви в съответствие с всички изисквания на GDPR, цената е между 100 и 900 лева. За наши клиенти услугата е безплатна!

Отдолу сме описани примерни функционалности, показващи какво е необходимо за някои видове сайтове. В случая изброените функционалности са само примерни и могат да не се отнасят за вашия уеб сайт.

1. Пример за скрипт за бисквитките

Скриптът се визуализира еднократно на потребителя, след натискане на бутона (Съгласен съм, ОК или Разбрах) съобщението не се показва повече. Скриптът за бисквитките се изработва във всички цветове, позиционира се горе или долу, може да има информация под формата текст или информация с текст плюс линк към условията ви.

 

2. Пример за разширена GDPR функционалност с максимален брой функции:

GDPR функционалността е основният инструмент за привеждане на уебсайта Ви в съответствие със закона за GDPR на ЕС – крайния срок е на 25 май 2018 г!

Общият регламент за защита на данните (GDPR) ще бъде напълно приложим в Европейския съюз, включващ дори държави извън Европейския съюз, които обработват лични данни на гражданите на ЕС. След крайния срок от 25 май 2018 г. всички организации се очаква да спазват правилата на ЕС за ГДПР.
Тоест съществува нова група правила, които се вземат предвид при обработката на лични данни на потребителите. GDPR функционалността има за цел да увеличи обхвата на уеб сайта ви с допълнителни функции, които на този етап отсъстват, за да бъде сайта ви в съответствие със закона за GDPR на ЕС.